Karta dużej rodziny, plastik który warto mieć w rodzinie

0
5357
Karta dużej rodziny, plastik który warto mieć w rodzinie

Karta Dużej Rodziny to projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dzięki któremu członkowie rodzin wielodzietnych mogą skorzystać z wielu atrakcyjnych zniżek w instytucjach publicznych, prywatnych firmach i sklepach na terenie całego kraju. Co daje Karta Dużej Rodziny? Posiadanie jej przede wszystkim znacząco obniża koszty codziennego życia.

Karta Dużej Rodziny ulgi

Wachlarz oferowanych usług jest bardzo imponujący – zniżki na Kartę Dużej Rodziny obejmują zarówno obiekty kulturalne, turystyczne, rekreacyjne jak i sklepy odzieżowe, spożywcze oraz księgarnie – łącznie jest to ponad 10 tys. miejsc w całej Polsce! Posiadanie Karty obniża także koszty rachunków za usługi bankowe i telekomunikacyjne. Ponadto, pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach. Na bieżąco aktualizowaną listę usługodawców, którzy honorują Kartę, można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej programu pod adresem: rodzina.gov.pl. Warto regularnie przeglądać listę partnerów, zwłaszcza w momencie planowania urlopu lub wycieczki. Z Karty Dużej Rodziny można korzystać w większości miast na terenie całej Polski, a jednymi z najprężniej działających w tym zakresie ośrodków są: Wrocław, Kraków, Lublin, Gdynia, Rzeszów oraz Zamość.

Kto i dla kogo wydaje Kartę Dużej Rodziny?

Kartę może otrzymać każdy członek rodziny wielodzietnej (za którą uznawana jest rodzina z przynajmniej trojgiem dzieci), niezależnie od uzyskiwanego dochodu. Rodzice mogą z niej korzystać dożywotnio, dzieci natomiast do 18. roku życia lub do czasu ukończenia nauki (maksymalnie do 25. roku życia). Osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia. Karty Dużej Rodziny wydawane są bezpłatnie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w danej gminie, będącej miejscem zamieszkania. Wniosek o Kartę mogą złożyć rodzice oraz każdy pełnoletni członek rodziny ubiegającej się o jej wydanie. Druk można otrzymać bezpośrednio w gminie lub pobrać ze strony internetowej.