Karta Dużej Rodziny – plastik, który warto mieć w portfelu

Karta duzej rodziny - photo_small

„Polityki prorodzinnej nie robi się w jedną kadencję, czy przez jeden rok; by wskaźniki dzietności uległy zmianie, konieczne są działania rozpisane na dekady” – to słowa ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza z jednego z ostatnich wywiadów.

Z roku na rok wsparcie Państwa dla rodzin z dziećmi jest systematycznie rozszerzane. W 2012 roku ojcowie dostali prezent w postaci wydłużenia urlopu ojcowskiego z jednego do dwóch tygodni. Kolejny rok przyniósł dość istotne zmiany takie jak.:

– reforma „becikowego” – jednorazowe wsparcie w kwocie 1.000 zł zostało uzależnione od zarobków i przyznane rodzinom z dochodem niższym niż 1.922 zł na osobę,

– wzrost ulgi na trzecie i kolejne dzieci – 1.122 zł na 1.668 zł w przypadku trzeciego dziecka i z 1.122 zł do 2.224 zł w przypadku czwartego i kolejnych dzieci,

– wydłużenie urlopu macierzyńskiego do roku czasu – dodatkowy urlop macierzyński uległ wydłużeniu z 4-6 tygodni a po nim pojawił się urlop rodzicielski trwający 26 tygodni i przysługujący zarówno ojcu, jak i matce dziecka.

Rok 2015 to okres rewolucyjnych zmian. Po pierwsze, znów wzrosła ulga na trzecie i kolejne dzieci (z 1.668 zł na 2.000,04 zł w przypadku trzeciego dziecka i z 2.224 zł do 2.700 zł w przypadku czwartego i kolejnych dzieci). Po drugie,  wprowadzono przepis mówiący o tym, iż niewykorzystana ulga nie przepada (pisałem o tych zmianach tutaj). Natomiast najbardziej spektakularną zmianą było wprowadzenie Karty Dużej Rodziny, której chciałbym poświęcić dzisiejszy wpis.

 

Karta dużej rodziny – co to jest i kto może z niej skorzystać?

Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa o Karcie Dużej Rodziny.  Karta, będąca dokumentem identyfikacyjnym, uprawnia do otrzymania specjalnych zniżek i uprawnień. Ma wymiary 54×85,6 mm i z wyglądu przypomina kartę płatniczą. Dane, które są na niej umieszczone, to imię i nazwisko, pesel oraz numer karty i data ważności. Graficzny wzór możecie zobaczyć poniżej:

kdr_rewers_small kdr_awers_small

Karta przysługuje rodzinom mającym na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, niezależnie od dochodu. Uprawnienia przyznawane rodzicom są dożywotnie, a dzieciom – do ukończenia 18 roku życia. Jeśli dzieci planują kontynuować naukę, uprawnienia można przedłużyć do 25 roku życia. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności karta jest ważna bez ograniczeń wiekowych.

 

Jak stać się posiadaczem karty?

Aby otrzymać kartę należy złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejscu zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

a) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

b) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

c) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

d) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

e) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

f) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

g) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

Wyżej wymienione dokumenty nie są wymagane, jeśli wójt gminy może je pozyskać w inny sposób – warto o to zapytać zanim zaczniemy gromadzić niezbędne dokumenty.

 

Jakie przywileje daje Karta Dużej Rodziny:

Karta uprawnia do zniżek zarówno w instytucjach publicznych, jak i prywatnych. Jej posiadacze otrzymają upusty na:

– ofertę kulturalną i sportową
– usługi transportowe
– zakupy odzieży, obuwia i artykułów żywnościowych
– usługi telekomunikacyjne

oraz wiele innych. Pełną listę zniżek znajdziecie tutaj.

Lista ta ma jedną poważną wadę – 125 stron. Jeśli nie chcecie poświęcam kilkudziesięciu minut na lekturę tej publikacji, to mam dla Was dobrą wiadomość. Od kilku tygodni dostępna jest także interaktywna mapa, dzięki której wyszukiwanie przywilejów przebiega znacznie sprawniej. Możecie np.: sprawdzić czy oferta zniżek jest dostępna w pobliżu Waszego miejsca zamieszkania:

 Wykaz znizek - interantywna mapa

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje codziennie nad tym, aby lista partnerów stale rosła.  W tej chwili dostępnych jest łącznie 5.407 punktów.

Jak rozpoznać czy dane miejsce honoruje Kartę Dużej Rodziny?  Na drzwiach lub witrynie sklepowej powinniście odnaleźć takie logo:

tu honorujemy kartę

 

TOP 10 zniżek wg Rodzinnych Porachunków (kolejność przypadkowa):

Najcenniejsze zniżki z punktu widzenia każdej rodziny to te, które przekładają się bezpośrednio na pieniądze. Poniżej prezentuję Wam subiektywny ranking 10 najciekawszych i najlepszych zniżek jakie możemy znaleźć w obecnej ofercie:

 

1. LOTOS:
 • Rabat 5 gr/litrze paliwa LOTOS, oleju napędowego, LPG, Pb95
 • Rabat 10 gr/litrze paliwa premium – LOTOS Dynamic Pb98 i LOTOS Dynamic Diesel
 • Rabat 20% na wszystkie produkty gastronomiczne oferty Cafe Punkt
 • Rabat 20% na myjnie samochodowe

Szczegóły możecie znaleźć tutaj:

 

2. Carrefour:

Zniżka jest udzielana w formie e-kuponu na okaziciela i może wynieść do 10 % za całość zakupów. Warunek niezbędny to dokonanie jednorazowych zakupów za min. 50 zł z wyłączeniem paliwa, papierosów, doładowania tel. pre-paid, płatności w kasach w ramach programu Twoje Rachunki, alkoholu (z wyjątkiem piwa). Wartości e-kuponów są następujące:

Carrefour - progi zakupowe

Szczegóły oferty dostępne tutaj:

3. PLAY:

play

Szczegóły na stronie Play.

4. PKP Intercity SA:

Posiadacz Karty Dużej Rodziny jest uprawniony do następujących ustawowych ulg:

 • 37% na bilety jednorazowe podczas podróży pociągami TLK, IC, EIC, EIP w klasie 2
 • 49% rabat na bilety odcinkowe miesięczne imienne w pociągach TLK i IC w klasie 2

Dodatkowo przewoźnik wprowadził jeszcze 25% zniżki od ceny bazowej biletu w ramach oferty „Duża Rodzina”. Jedyny warunek jest taki, aby podróż odbywały co najmniej 2 osoby z rodziny wielodzietnej posiadające Kartę Dużej Rodziny. Zniżka łączy się z ustawowymi ulgami.

Najlepiej widać to na przykładzie:

Trasa Warszawa – Gdańsk, pociąg EIP 3500. Podróżują 2 osoby – rodzic z dzieckiem w wieku szkolnym. Jeśli oboje nie posiadają Karty Dużej Rodziny, to zapłacą łącznie 244,5 zł. Z Kartą Dużej Rodziny i promocją „Duża Rodzina” zapłacą jedynie 141,75 zł.

Bilet PKP Warszawa - Gdansk - cena z Kartą Dużej Rodziny

 

5. Przewozy regionalne:

Do końca roku można nabyć roczną REGIOkartę  w cenie 140 zł (cena standardowa to 175 zł). Karta ta upoważnia do kupowania tańszych biletów jednorazowych (do 30 proc.) oraz okresowych (do 15 proc.), w taryfie RAZEM. Posiadacze REGIOkarty mogą kupować także tańsze bilety na trasach obsługiwanych przez Przewozy Regionalne, Arrivę RP, Koleje Dolnośląskie, Koleje Śląskie i Koleje Wielkopolskie. Zniżki te łączą się z ustawowymi ulgami.

 

6. Koleje Małopolskie:

Oferują 30% zniżki na przejazdy jednorazowe w pociągach Spółki dla osób legitymujących się Kartą Dużej Rodziny. Od ceny biletu wydanego z ulgą 30% stosowane są ulgi ustawowe zgodnie z indywidualnymi uprawnieniami.

 

7. Muzea narodowe w:
 • Krakowie – 80% zniżki na bilet do galerii stałych i na wystawy zmienne dla rodzica; 100% zniżki dla dzieci do lat 18-tu lub 25-ciu, pod warunkiem kontynuowania nauki.
 • Gdańsku, Wrocławiu – bilet dla członka rodziny za 1 zł
 • Kielcach – Cena biletu brutto w wysokości 1 zł przysługuje dzieciom legitymującym się Kartą Dużej Rodziny. Rodzicom i opiekunom prawnym, przysługuje zniżka 50% ceny biletu normalnego.

 

8. Kino Helios
 • 20% zniżki od ceny regularnej bilety
 • 30% zniżki na wybrane napoje gazowane i niegazowane oraz popcorn

 

 9. Centralne Ośrodki Sportu:
 • 20% zniżki na wyżywienie i zakwaterowanie
 • 20% zniżki na pływalnię, boisko sportowe, korty tenisowe, siłownię, lodowisko itp. ,

 

 10. Lux Med., Medycyna Rodzinna:

Grupa LUX MED. Oferuje 15% zniżki na usługi medyczne w 70 placówkach oraz szpitalu LUX MED przy ulicy Puławskiej w Warszawie.

 

Ile kosztuje Karta Dużej Rodziny?

Karta dużej Rodziny jest wydawana bezpłatnie dla każdego członka rodziny. Jeśli jednak zgubimy nasz egzemplarz, za wydanie duplikatu będziemy musieli zapłacić 9,21 zł. W przypadku kiepskiej sytuacji materialnej lub zdrowotnej, wójt może zwolnić członka rodziny z ponoszenia tej opłaty.

 

Małżonek, konkubent czy rozwodnik – kto może otrzymać kartę?

Zastanawiacie się pewnie, czy status rodziny ma wpływ na przyznanie uprawnień? Rodzice noszący obrączkę mają nieco większe uprawnienia niż ci żyjący w nieformalnych związkach, ale głównym czynnikiem decydującym o przyznaniu karty jest jednak liczba dzieci. Zobaczcie najczęstsze wątpliwości jakie mają rodzice starający się o kartę:

I. Czy trzeba powiedzieć sakramentalne „tak” by móc nosić w portfelu Kartę Dużej Rodziny?
Nie, nie trzeba. Karta przysługuje także rodzicom tworzącym nieformalny związek pod warunkiem, że każdy z nich jest rodzicem trojga dzieci. Jeśli partnerzy mają wspólnie co najmniej trójkę dzieci, to każdemu z nich przysługują uprawnienia. Jeśli np.: partnerka jest matką trójki dzieci, a partner ma tylko jedno dziecko, to uprawnienia będą przysługiwały jedynie matce.

 

II. Czy małżonek ma specjalne uprawnienia?
Tak. Jeśli jeden z małżonków posiada trójkę dzieci, a drugi małżonek nie posiada żadnego dziecka, to mimo tego, uprawnienia będą przysługiwały obu małżonkom.

 

III. Czy rodzic musi mieszkać z dziećmi?
Nie. Rodzina nie musi mieszkać razem, aby otrzymać uprawnienia.

 

IV. Czy rozwodnicy mogą otrzymać Kartę Dużej Rodziny?
Tak. Uprawnienia wynikające z programu przysługują rodzicowi, który ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Bez znaczenia jest, czy rodzic ten jest rozwodnikiem i czy dzieci z nim mieszkają. Jeżeli np. rozwodnik ma z pierwszą żoną dwoje dzieci, z drugą żoną (z którą też już jest po rozwodzie) jedno dziecko i dzieci te mieszkają ze swymi matkami, to uprawnienia wynikające z programu przysługują zarówno ojcu (bo jest on rodzicem trojga dzieci), jak i jego wszystkim dzieciom. Jeżeli np. rozwodnik ma z pierwszą żoną tylko dwoje dzieci, a Karta przysługiwała mu z tytułu bycia małżonkiem rodzica (pierwsza żona jest matką trójki dzieci), to po rozwodzie traci uprawnienia.

 

Lokalna  czy Ogólnopolska Karta – którą wybrać?

Lokalna Karta Dużej Rodziny pojawiła się po raz pierwszy w 2005 roku we Wrocławiu. Od tamtego czasu dość szybko zdobyła popularność i dzisiaj ma ją już w swojej ofercie ponad 650 gmin. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny ma być uzupełnieniem kart lokalnych wydawanych przez urzędy miasta lub gminy i dlatego warto mieć obie w portfelu.

Sa­mo­rzą­do­we karty po­zwa­la­ją m.in. na zakup ulgo­wych bi­le­tów na prze­jaz­dy ko­mu­ni­ka­cją miej­ską, do kina i na basen, bez­płat­ne ba­da­nia pro­fi­lak­tycz­ne, a także zniż­ki na naukę ję­zy­ków. W niektórych miastach takich jak Wrocław, Gdańsk lub Kraków przejazdy komunikacją miejską są nawet bezpłatne.

 

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Jeśli szukacie dodatkowych informacji na temat Karty Dużej Rodziny lub chcecie śledzić najnowsze doniesienia, to zachęcam Was do odwiedzenia dwóch ciekawych stron:

Związek Dużych Rodzin Trzy Plus – organizacja, która bierze aktywny udział w tworzeniu regulacji wpływających na życie rodzin wielodzietnych. Na co dzień udowadnia, że model rodziny 2 plus 3+ nie jest patologią, a jedynie świadomym wyborem modelu życia, który oprócz trudów niesie przede wszystkim radość i szczęście. Na ich stronie lub Facebooku znajdziecie informacje o bieżących inicjatywach, pomysłach i sukcesach.

Duża Rodzina – portal tworzony przez fundację „Nadzieja dla rodzin”, organizację pożytku publicznego, która od prawie 7 lat pomaga rodzinom, których dzieci są zagrożone umieszczeniem w domu dziecka, oraz rodzinom wielodzietnym. Poza udziałem w debacie poświęconej polityce prorodzinnej, fundacja tworzy magazyn i portal Duża Rodzina.

 

Cel Programu „Karta Dużej Rodziny”

Karta Dużej Rodziny ma przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu dużych rodzin. Do tej pory znacząca większość rodzin wielodzietnych ograniczała swoje aktywności socjalne, gdyż wydatki, które musiałaby ponieść, były zbyt wysokie. Od 1 stycznia, Karta daje im realne możliwości odwiedzenia muzeum, galerii czy obejrzenia filmu w kinie.

 

Ile kart funkcjonuje w powszechnym obiegu:

Wnioski o Kartę Dużej Rodziny można było składać od 16 czerwca 2014 roku. Do 31 grudnia Karta funkcjonowała na podstawie rządowego programu, a od 1 stycznia 2015 roku na podstawie ustawy. Jak podaje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na moje pytanie, do dnia 16 lutego 2015 roku wydano ponad 733 tys. Kart Dużej Rodziny , a wnioski złożyło prawie 930 tys. osób – szczegóły poniżej:

Ile Kart duzej rodziny wydano - odpowiedz MPIPS

Bardzo Ci dziękuje, że czytasz mojego bloga i mam do Ciebie dwie prośby:

 • Wyślij proszę ten artykuł swoim znajomym, którzy mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.
 • Jeśli podobają Ci się materiały, które tutaj publikuję, pomóż mi w promocji bloga. Polub mój Fanpage.

Photo credit: More Good Foundation / Foter / CC BY-NC

 • Swietny blog 🙂 duzo w nim humoru i dystansu, ktory bardzo lubie 😉 Pozdrawiam Cie cieplo i zycze udanego tygodnia!

 • mama 4ki

  Niestety praktycznie wcale z karty niie korzystam bo u nas nie ma ofert, a lokalna karta sprawila że jedyne zoo w powiecie ma znizki tylko lokalnej kdr danego miasta gdzie mieszkamy nie w tym miescie a bysmy do zoo chetnie pojechali no coz…….

  • W wielu miastach ogólnopolska karta dużej rodziny przegrywa z kartą lokalną, ale trzeba też przyznać że ilość partnerów ogólnopolskiej karty też systematycznie rośnie. Trzymajmy kciuki za naszych decydentów 🙂

   • cyferki

    Chcieli dobrze a wyszlo jak zwykle. Moja lokalna karta nie daje pola manewru szkoda

    • Tydzień temu przeczytałem, że wydano już 1.066 mln kart, a w kolejce czeka jeszcze prawie 250 tys wniosków. Ilość punktów honorujących kartę wzrosła o kolejne 600 – jednym słowem wow 🙂

     • Dorota

      Witam, tak korzystanie z karty to niestety raczej trudna sprawa, jedyne z czego korzystam to tankowanie na Lotosie i założyłam bezpłatne konto w PKO BP, nie sprawdzałam wszystkich tzn partnerów Karty ale rozczarowałam się bardzo sklepem C&A, nie ma już dla Nas zniżki a jako partnerzy na stronie widnieją do dziś.

     • Hej Dorota,

      Dzięki za informację. Rzeczywiście jest tak jak piszesz – wg informacji jakie otrzymałem od Biura Obsługi Klienta C&A, firma ta zakończyła udział w programie z dniem 30.06.2015. Sprawdzałem dzisiaj także stronę partnerów Karty Dużej Rodziny – wg stanu na dzień 22 lipca, firma C&A nie figuruje już w oficjalnym spisie partnerów KDR.

  • Gosia

   mam kartę od roku i też nie udało mi się skorzystać, bo ten program wygląda dobrze na papierku a nie w rodzinach. Słyszałam np. o kartach miejskich np. w Lublinie gdzie mają bezpłatne przejazdy MPK, lodowisko, kino za 20% wartości i inne naprawdę praktyczne atrakcje- nawet tańsze zakupy niestety mieszkam na wsi i moje dzieci nie zasłużyły na odrobinę kultury

   • Gosiu,
    Przykro mi to słyszeć. Niestety niewiele podmiotów honoruje kartę dużej rodziny na wsi. Nie zapominaj jednak, że liczba partnerów nie jest zamknięta. Jeśli w okolicy bliższej lub dalszej jest sklep w którym lubisz robić zakupy, zapytaj właściciela czy nie zechciałby przyłączyć się do programu. Na prośbę jednej osoby może nie zareagować, ale jeśli uda Ci się skrzyknąć więcej osób z okolicy (np: poprzez Facebooka) to być może rozważy udział w programie.

 • Dzięki

  Dzięki za szczegółowy opis karty. Pierwszy blog gdzie można się dowiedzieć jak funkcjonują te zniżki.
  Brakuje tylko informacji o tym, że zniżki handlowe TLK nie sumują się z ustawowymi. Więc bilet z KDR może być droższy niż z promocji handlowej (np. bilet rodzinny).

  • Bardzo się cieszę i zapraszam ponownie. Dopiszę do artykułu informację o różnicach w cenie końcowej.

  • „Dzięki” chciałabym sprostować. Zniżki w TLK sumują się. Ustawowe 37% należy Ci się z Kartą Dużej Rodziny. Do tego, jeżeli jadą co najmniej 2 osoby z KDR, przysługuje im jeszcze 30% zniżki. Niestety jeszcze nie wszystkie kasjerki o tym wiedzą 😉

 • Wiktoria

  Witam chce wybrac sie do zamoscia i mam pytanie jade tylko z chlopakiem on nie posiada zadnej karty duzej rodziny ja mam dwie 🙂 jedna na rude a druga chyba ogolnopolska.. Czy bede miala znizke na bilet skoro jade z zabrza i mam ta karte?

 • Sylwia

  Zniżki w kinie Helios i owszem – są, ale zawsze przy zakupie biletu trzeba wzywać kierownika zmiany i on musi ją zatwierdzić, czeka się kilka do kilkunastu minut a kolejka rośnie, ludzie za plecami się niecierpliwią i w końcu człowiek czuje się jak żebrak…potem ta sama historia przy zakupie np. popcornu…blokada kolejki, wkurzeni ludzie za plecami i obsługa, która nie wie, co z tym zrobić. Gdzie indziej pokazuję poprostu kartę i to wystarcza, a tu spisują numery i wszystko pod okiem kierownika… Tak jest w Płocku przynajmniej.

  • Sylwia

   A tak poza tym to zniżki, które oferują partnerzy Karty są dla bogatych, niestety. Którą przeciętną polską rodzinę z trojgiem, np. dzieci stać na wyjazdy do ośrodków sportowych czy innych równie drogich miejsc? Te kilka złotych zniżki to żaden rarytas. Lepiej znieśli by Vat na artykuły dziecięce i to byłaby największa pomoc dla rodzin. Partnerami karty jest wiele sklepów, w których rodzice mogą kupić książki czy nawet całą szkolną wyprawkę – a wchodził ktoś kiedyś na strony www tych sklepów? Ja taki zapewniam, że nawet z Kartą nie stać mnie na zakupy w tych sklepach, gdzie za plecak trzeba zapłacić 400 złotych, a za piórnik 200. Jak dla mnie ta karta to żenada.

   • Sylwia,
    Wysłałem zapytanie do Heliosa – zobaczymy jaką odpowiedź uda mi się uzyskać.

    Z miesiąca na miesiąc tych zniżek przybywa, choć domyślam się, że nie są one spektakularne. Myślę, że od 1 kwietnia program nabierze pewnego przyśpieszenia w związku z uruchomieniem inicjatywy 500+ 🙂

 • Zapraszamy wszystkich do korzystania z oferty naszego sklepu http://hippo-sklep.pl z pościelą, poduszkami i kołderkami dla dzieci i dorosłych oraz akcesoriami dziecięcymi. Dla wszystkich posiadaczy KDR oferujemy 10% zniżki na zakupy bezterminowo, bez żadnych limitów i ograniczeń. Szczegóły na naszej stronie.