Klasówka

0
18

Klasówka to słowo, które potencjalnemu uczniowi kojarzy się bardzo źle i które najchętniej wykreśliłby ze słownika.
Każdy uczeń w swej edukacji musi przebrnąć przez szereg sprawdzianów, kartkówek, testów, klasówek, odpytywania pod tablicą. Są to formy sprawdzania wiedzy uczniów, egzekwujące ich zdobytą wiedzę i umiejętności.

Wyniki są później oceniane, co jest główną przyczyną stresu dla większości uczniów. Są oczywiście młodzi ludzie, którzy z wielkim spokojem podchodzą do tych rzeczy, ponieważ są na przykład z reguły spokojnymi osobami, które są pewne swej wiedzy bądź są lekkoduchami, którym niezbyt zależy na szkole i wynikach nauki. Są jednak uczniowie, dla których wszelkie klasówki czy sprawdziany są bardzo stresujące.

Na pewno mniej denerwuje się osoba, która przygotowała się do sprawdzianu wiedzy, bardzo często jednak sama świadomość, że będzie się ocenianym, że można wypaść źle sprawia, że przegrywa się walkę ze stresem. Bardzo ważne jest podejście nauczycieli do uczniów, odpowiednie przekazywanie wiedzy oraz jej egzekwowanie. Ważna jest również sprawiedliwość, jeśli bowiem uczeń widzi, że jest należycie wynagradzany za swoje wysiłki, mobilizuje się do pracy, staje się bardziej ambitny i pracowity.