Ubezpieczenie NNW dziecka. Nie kupuj kota w worku

0
5121
PIT/UZ - pit z ulgą na dziecko

Początek roku szkolnego wiąże się z licznymi wydatkami. Jednym z nich jest zakup polisy dla dziecka, która ma gwarantować pomoc finansową w przypadku, gdy dziecko dozna urazu na terenie szkoły. W praktyce takie ubezpieczenie zapewnia bardzo niskie wypłaty, a sama procedura dochodzenia świadczenia jest skomplikowana. Czy jest zatem specjalne ubezpieczenie dziecka i czy w ogóle warto samemu ubezpieczyć dziecko od następstw nieszczęśliwego wypadku?

Ubezpieczenie NNW dla dziecka

Coraz częściej ubezpieczyciele oferują rodzicom polisę ubezpieczeniową, jaką warto wykupić z myślą o zdrowiu dziecka i następstwach różnych zdarzeń losowych. Jednym z ubezpieczycieli, którzy w swojej ofercie ma takie ubezpieczenie, jest PZU Ubezpieczenie NNW przeznaczone jest dla małych dzieci, uczniów i studentów, przy czym dostępne jest w dwóch wariantach. Każdy z nich może być poszerzony o dodatkowe świadczenia, które będą wypłacane w przypadku hospitalizacji, śmierci z powodu określonych chorób lub też w przypadku amputacji kończyny.

Kiedy ubezpieczenie dziecka chroni je

Dla większości ubezpieczycieli jedynym miejscem, jakie jest objęte ochroną ubezpieczeniową, jest szkoła, przedszkole lub uczelnia, w zależności od ubezpieczanej grupy. W PZU ubezpieczenie NNW działa również w czasie drogi do szkoły i po zajęciach do domu, w czasie zajęć pozalekcyjnych czy w czasie uprawiania rekreacyjnie sportu. Dziecko jest również objęte pełną ochroną ubezpieczeniową w czasie wakacji. W ściśle określonych sytuacjach ubezpieczyciel wypłaca świadczenie pieniężne rodzinie ubezpieczonego dziecka. Świadczenia mogą być wypłacane w przypadku śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku, ale również gdy na skutek takiego wypadku doszło do trwałego uszczerbku na zdrowiu lub gdy są potrzebne dodatkowe świadczenia, przeznaczone na rehabilitację, odbudowę zębów lub gdy niezbędny staje się zakup protez i przedmiotów ortopedycznych.

Ubezpieczone dziecko otrzyma również świadczenie w sytuacji, gdy umrze jego rodzic lub opiekun prawny.