Leczenie ciąży pozamacicznej

0
457

Ciąża pozamaciczna jest jednym z najtrudniejszych doświadczeń, jakie może dotknąć kobietę. Postępowanie w przypadku takiego stanu uzależnione jest od miejsca lokalizacji zarodka. Jako że zaczyna on rozwijać się w nieprawidłowym miejscu w ciele kobiety, należy go stamtąd usunąć albo zaczekać aż organizm sam go odrzuci. Jakie znamy metody leczenia ciąży pozamacicznej?

Naturalna reakcja obronna

Bardzo często po zdiagnozowaniu ciąży pozamacicznej lekarze ograniczają się do obserwacji zarodka i oczekują, aż reakcja zapalna i odpornościowa ciała w naturalny sposób go usunie. Ciąża zlokalizowana w każdym innym miejscu niż macica jest dla organizmu zagrożeniem, z którym on sam musi dać sobie radę. Dlatego właśnie jakakolwiek reakcja zabiegowa lub farmakologiczna okazuje się zbędna i ewentualna pomoc lekarska udzielana jest jedynie w razie wystąpienia powikłań odrzucania zarodka.

Czasami może mieć miejsce sytuacja, gdy oprócz ciąży pozamacicznej zaczyna rozwijać się także prawidłowa ciąża – wewnątrzmaciczna. Jest to ewidentnym przeciwwskazaniem do jakiejkolwiek ingerencji lekarskiej, jeśli istniejący stan nie zagraża zdrowiu lub życiu kobiety i prawidłowo rozwijającego się płodu.

Leczenie farmakologiczne

Lekiem stosowanym w pomocy w odrzuceniu zarodka rozwijającego się w nieprawidłowym miejscu jest metrotreksat. Szczególnie ma to miejsce w przypadku ciąży pozamacicznej zlokalizowanej w szyjce macicy ze względu na fakt, że metoda ta jest jedyną skuteczną formą leczenia, bez konieczności usunięcia macicy czy konieczności przeprowadzenia innej znacznie okaleczającej operacji, co w przyszłości pozwala pacjentce na kolejne próby zajścia w ciążę.

Metotreksat rutynowo stosowany jest w leczeniu nowotworów lub chorób z autoagresji. Hamuje metabolizm kwasu foliowego, który jest niezbędny rozwijającemu się płodowi. W momencie gdy podajemy go ciężarnej, zarodek nie dostaje kwasu foliowego, obumiera i zostaje odrzucony na sposób naturalny.

Leczenie zabiegowe

Jest to najskuteczniejsza metoda leczenia ciąży pozamacicznej. Podczas operacji lekarz otwiera jamę brzuszną i usuwa zarodek wycinając miejsce, w którym on się znajduje (na przykład jajowód) lub odsysa zarodka z określonej lokalizacji. Niewątpliwą korzyścią metod zabiegowych leczenia ciąży pozamacicznej jest także szybka rekonwalescencja pacjentki oraz możliwość zapobieżenia wystąpieniu niebezpiecznych powikłań w postaci infekcji lub późniejszej bezpłodności.

Od leczenia zabiegowego lekarze odstępują jedynie w przypadku bardzo złego stanu ogólnego pacjentki, a przez to nie ma możliwości przeprowadzenia operacji.