Odmiany ADHD

0
440

ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej jest chorobą, która ze względu na łączenie się z różnymi innymi dolegliwościami, może mieć różnorodne odmiany. Schorzenie to dotyka głównie dzieci w wieku szkolnym. Poniżej zostało zaprezentowanych kilka jego odmian.

ADHD z zaburzeniami uczenia się

W tej odmianie choroba nie upośledza żadnej funkcji poznawczej. Objawia się olbrzymimi trudnościami w uczeniu się, zwykle przejawianych na kilka różnych sposobów. Niekiedy w chorobie tego rodzaju pojawia się również dysleksja. Niektóre dzieci posiadają widoczne trudności z nauką konkretnego przedmiotu.

ADHD i uzależnienie od substancji psychoaktywnych

Niekiedy zespół nadpobudliwości psychoruchowej maskowany jest przez uzależnienie od środków psychoaktywnych. Zwykle objawy obu dolegliwości są bardzo do siebie zbliżone. Jak podają badania, duży odsetek osób z chorobą ADHD ma skłonność do uzależnień, które są traktowane jako pewien sposób autoagresji.

ADHD z Zaburzeniem Obsesyjno-Kompulsywnym (ZOK)

ADHD, podobnie jak zaburzenia Obsesyjno-Kompulsywne, posiada biologiczne podłoże. Druga wymieniona dolegliwość jest także nazywana nerwicą natręctw, czyli obecnością pewnych przymusowych i niczym niekontrolowanych zachowań, wywołujących strach i lęk podczas prób ich zaprzestania. Gdy obie choroby występują jednocześnie, bardzo ciężko jest zdiagnozować obie naraz.

ADHD ze stanami dysocjacji

Medycyna, dysocjacją nazywa brak umiejętności połączenia poszczególnych uczuć z ich przyczynami. To pewien stan umysłu, dość problematyczny i wywołujący dyskomfort gdy pacjent jest odcięty od świata zewnętrznego i własnych, wewnętrznych odczuć. Najczęściej występuje na skutek traumatycznych przeżyć, dla których jest ochrona przed bólem. Analogicznie zachowują się pacjenci z ADHD, którzy bardzo często nie są w stanie określić przyczyny stanu ich uczuć.

ADHD i borderline

Bordeline jest terminem określającym osobowość pograniczną pomiędzy nerwicą a psychozą. Pierwszy raz użyto tego terminu w latach pięćdziesiątych. Najczęściej dolegliwość ta objawia się działaniami autoagresywnymi, panicznym lękiem przed odrzuceniem, wahaniami nastroju czy też niewytłumaczonymi napadami gniewu. Dlatego też specjaliści wskazują na wiele podobieństw pomiędzy nią, a zespołem nadpobudliwości psychoruchowej.