Realny termin porodu

0
371

Mamy, które po raz pierwszy będą rodzić, bardzo niepokoją się, czy termin narodzin dziecka jest dobrze obliczony. Bardzo często okazuje się, że data wyliczona na podstawie pierwszego dnia ostatniej miesiączki bywa inna niż termin podawany po badaniu USG przez lekarza.

Ile trwa ciąża?

Czas trwania ciąży to tak naprawdę 9 i pół miesiąca księżycowego, co daje dokładnie 267 dni od chwili poczęcia, czyli 38 tygodni. Czasem mówi się o 10 miesiącach księżycowych – to czas ciąży liczony od pierwszego dnia ostatniej miesiączki. Jest to obliczanie terminu porodu według reguły Naegelego.

Metody obliczania terminu porodu

Termin porodu zależy od bardzo wielu czynników. Schemat obliczania dokładnej daty podany niżej jest stosowany już od wielu dziesięcioleci. Ważna jest tutaj długość cyklu ciężarnej. Gdy kobieta ma cykl 28-dniowy to do pierwszego dnia ostatniej miesiączki dodaje się 280 dni plus 7 dni. Przy dłuższym cyklu, wynoszącym 30-32 dni, dodaje się dodatkowo 9 dni, zaś przy krótszym, na przykład 25-26-dniowym dodaje się tylko 5. Problem stanowią panie, które miesiączkują nieregularnie i w ich wypadku obliczenie terminu porodu jest jeszcze trudniejsze.

Wszystko wydaje się idealnie proste. W praktyce jednak bardzo mało dzieci rodzi się w obliczonym w ten sposób terminie. Jeśli jest znana data poczęcia dziecka, a nie zdarza się to często, należy do niej  doliczyć 266 dni. Na pewno jest to bardziej precyzyjny sposób obliczenia realnego terminu porodu.

Nawet dokładnie wyliczony dzień poczęcia może mieć pewne błędy. Otóż, jeśli kobieta odbyła tylko jeden stosunek w trakcie dni płodnych, to do końca nie może kontrolować, czy owulacja nie przesunęła się o dobę, dwie lub nawet trzy. Według różnych źródeł, tylko do 5 proc. dzieci rodzi się w wyliczonym przez lekarza lub siebie terminie. Przyjmuje się zatem, że dziecko urodzone terminie, przychodzi na świat między 38 a 42 tygodniem ciąży.

Przed erą USG wykorzystywano pierwsze ruchy dziecka do określania terminu porodu. Wychodzono z założenia, że kobieta będąca pierwszy raz w ciąży poczuje je około 20 tygodnia, natomiast wieloródka około 18. Niestety, nie jest dokładny sposób, ponieważ zdarza się, że kobiety rodzące po raz kolejny zaczynają wyczuwać wspomniane ruchy już w 16 tygodnia, a pierworódki nie potrafią dokładnie określić, kiedy się one pojawiły. Obecnie, metoda ta służy tylko potwierdzeniu danych określonych innymi metodami.

USG i obliczanie wieku ciąży

Specjalista od USG dość precyzyjnie obliczy wiek ciąży, jeśli badanie zrobione zostanie w 11-12 tygodniu ciąży. Ważny jest termin wykonania badania, bo wówczas sprawdza się istotne parametry zdrowotne. Przede wszystkim widać, czy prawidłowo rozwija się cewka nerwowa, czyli, czy dziecku nie grozi rozszczep kręgosłupa. Później badanie nie jest już tak precyzyjnie. W tym terminie wszystkie ciąże rozwijają się bardzo podobnie i można w miarę łatwo policzyć wiek ciąży, po jego upływie można zauważyć, że dzieci rosną już we własnym tempie.

Istnieje wiele przyczyn, które mogą doprowadzić do porodu przedwczesnego. Jednak nawet przy idealnie przebiegającej ciąży, trzeba wziąć poprawkę, że dziecko może urodzić się na dwa tygodnie przed lub nawet dwa tygodnie po obliczonym terminie.