Szkoły publiczne i prywatne

0
382

Szkoły prywatne są alternatywą dla bezpłatnych szkół publicznych, pobiera się w nich opłaty za naukę.
Przeciętny polski uczeń uczęszcza do publicznej szkoły podstawowej, następnie publicznego gimnazjum itd. Istnieje jednak w Polsce wiele szkół, które oferują kształcenie według wymaganego programu, jednak są szkołami prywatnymi, a więc pobierającymi za swe usługi opłaty. Od dawna istnieje spór co do tego, która szkoła – czy publiczna, czy prywatna, są lepsze dla edukacji i wychowania dziecka.

Z pewnością zarówno jedna jak i druga ma swoje zalety i wady. Szkoły publiczne są ogólnie dostępne, jedynym ograniczeniem może być rejonizacja i uzależnienie przyjęcia od wyników w nauce. Nie pobiera się w nich opłat za naukę. W szkołach prywatnych natomiast za naukę się po prostu płaci, bardzo często niemałe pieniądze. Ich zaletą jest bardzo często doskonałe wyposażenie sal i pracowni, bardzo dobre warunki w szkołach. Klasy często liczą niewiele osób, co pozwala na indywidualne podejście do ucznia i dostosowanie tempa nauki bezpośrednio do danej osoby.

W szkołach takich zatrudniana jest zwykle dobrze wykwalifikowana kadra, mająca dobre podejście do uczniów i odnosząca sukcesy w pracy z dziećmi. Sceptycy przekonują jednak, że dzieci uczęszczające do szkół prywatnych uczone są tego, że są wyjątkowe, pewnego rodzaju snobizmu.