Z rodziną w sądzie… pomoże adwokat rodzinny

0
1810
Z rodziną w sądzie... pomoże adwokat rodzinny

Podział majątku to jedna z najczęstszych przyczyn niesnasek pomiędzy rodzinami. Problem dotyczy głównie rozwodzących się małżonków, którzy muszą ustalić alimenty oraz podzielić wszystko to, co zostało objęte wspólnością majątkową. Na pewno w podziale majątku przyda się pomoc adwokat rodzinnego, który przeprowadzi przez sprawę sądowa i pomoże załagodzić spory.

W jakim zakresie pomoże adwokat rodzinny?

Adwokat rodzinny zajmuje się np. sprawami związanymi z podziałem majątku, jego pomoc może obejmować też sprawy rozwodowe, separacje oraz przyznanie alimentów na dziecko. Warto więc szukać adwokata, który przeprowadzi przez proces sądowy i postara się tak załatwić sprawę, by małżonkowie dobrowolnie podzielili między sobą dobra materialne. Chodzi tu głównie o to, by po rozwodzie ustalić do której ze stron należą nieruchomości i przedmioty codziennego użytku.

O ile przed zawarciem małżeństwa nie sporządzono intercyzy, wszystko co zostało przez małżonków nabyte wchodzi w skład majątku wspólnego. Trzeba liczyć się więc z tym, że ustalenie komu należy się większość dóbr materialnych, może budzić spory i prowadzić do kłótni. Zadaniem adwokata jest wskazanie takich punktów prawnych, które jasno określają sprawy związane z podziałem majątku.

Podział majątku małżonków – co jest dzielone?

W pierwszej kolejności dzielone są wspólne ruchomości czyli samochody, meble, sprzęty elektroniczne, przedmioty codziennego użytku. Kiedy jednak ruchomości nie stanowią dużej wartości materialnej poprzez swoje zużycie, małżonkowie będący w trakcie rozwodu, dokonują podziału przedmiotów użytkowych w naturze. Oznacza to, że dzielą się fizycznie przedmiotami aż do ich całkowitego wyczerpania. Dzięki temu mogą oni też zaoszczędzić koszty na opinię biegłego, który zobowiązany byłby wycenić każdą rzecz z osobna. Jest to możliwe jednak tylko wtedy gdy małżonkowie dojdą między sobą do porozumienia.

Jak podziału majątku dokonuje sąd?

Prawnik rodzinny pomoże tak przeprowadzić podział majątku, by jego klient był zadowolony. Nie oznacza to jednak, że kwestie te odbywają się bez ingerencji sądu. Może on przyznać poszczególne ruchomości stronom jak też tylko jednej ze stron na rzecz spłaty małżonka. Sąd może także zarządzić dopłatę pieniężną dla jednej ze stron (jeśli pojawią się różnice w wartościach przyznanych ruchomości). Kiedy strony nie mogą dojść do porozumienia lub nie są zainteresowane ruchomościami, wtedy do kwestii podziału majątku dołącza komornik, jednak jego udział w sprawie znacząco zwiększa koszty rozwodu. Podczas podziału majątku sąd analizuje skąd pochodzą wspólne środki pieniężne, czy stanowią one może majątek osobisty jednej ze stron.

Jakie są sposoby podziału majątku wspólnego?

Warto pamiętać, że podczas podziału majątku dzielone są ruchomości i nieruchomości. Sąd podczas dzielenia nieruchomości może podzielić ją na dwie niezależne nieruchomości przez wyodrębnienie samodzielnych lokali (podział fizyczny nieruchomości). Kolejny rodzajem podziału jest przyznanie nieruchomości jednej ze stron, która to strona musi spłacić współmałżonka. Wielkość spłaty jest ustalona przez biegłego sądowego, który wycenia wartość nieruchomości. Następnym sposobem podziału majątku jest sprzedaż mieszkania czy domu przez komornika. Nie jest to korzystne rozwiązanie dla małżonków, gdyż komornik sprzedaje nieruchomość po zaniżonej cenie. Podczas podziału majątku może się też okazać, że małżonków nie stać na wzajemną spłatę drugiej osoby.